Chuan Lian Zi (Chao) – 炒川楝子

$13.92

Chuan Lian Zi (Chao) – 炒川楝子 / Toosendan [Fruit](Processed) / Toosendan Fructus Praep.
100g bottles 5:1 concentration…

SKU: 210 Category:

Description

Chuan Lian Zi (Chao) – 炒川楝子 / Toosendan [Fruit](Processed) / Toosendan Fructus Praep.
100g bottles 5:1 concentration granules