Suan Zao Ren (Chao) – 炒酸枣仁

$83.56

Suan Zao Ren (Chao) – 炒酸枣仁 Spiny Jujube [Kernel](Processed) Ziziphi Spinosi Semen Praep.
100g…

SKU: 67 Category:

Description

Suan Zao Ren (Chao) – 炒酸枣仁 Spiny Jujube [Kernel](Processed) Ziziphi Spinosi Semen Praep.
100g bottles 5:1 concentration granules