Xiao Hui Xiang (Yan) – 小茴香

$19.98

Xiao Hui Xiang (Yan) – 小茴香 Fennel [Fruit](Processed) Foeniculi Fructus Praep.
100g bottles 5:1…

SKU: 90 Category:

Description

Xiao Hui Xiang (Yan) – 小茴香 Fennel [Fruit](Processed) Foeniculi Fructus Praep.
100g bottles 5:1 concentration granules