Zhi Shi (Fu Chao) – 麸炒枳实

$13.62

Zhi Shi (Fu Chao) – 麸炒枳实 Unripe Bitter Orange(Processed) Aurantii Fructus Immaturus Praep.
100g…

SKU: 108 Category:

Description

Zhi Shi (Fu Chao) – 麸炒枳实 Unripe Bitter Orange(Processed) Aurantii Fructus Immaturus Praep.
100g bottles 5:1 concentration granules